Hrubá stavba

Murovací materiál

V dnešnej dobe máme k dispozícií veľa možností. Od starej dobrej pálenej tehly cez pórobetónové tvárnice, až po kompozitné materiály.

Pri výbere správneho stavebného materiálu na hrubú stavbu je dobré poznať vlastnosti daného materiálu. Nedá sa povedať, ktorý materiál
je najlepší. Keby to tak bolo tak by sme stavali iba z neho.

Každý materiál ma svoje výhody no aj nevýhody.

Oceľové prvky

Kari siete a betonárske tyčoviny sú oceliarske výrobky určené na armovanie betónových konštrukcií.

Základové dosky, montované stropy, betónový poter, oporné múry z betónových tvárnic no aj náročnejšie železobetónové stropy, všade tam nájdu uplatnenie oceľové prvky, ktoré nájdete v našej predajni.

(viac…)

Betónové prvky

Šalovacie tvárnice

Stĺpové tvárnice

Zatrávňovacie tvárnice

Dlažba

Kanalizačný systém

Odpadové rúry

Tvarovky